นักเขียนติดเหรียญ

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
อัตราส่วนรายได้ นั่นคือ
100% จะเป็นรายได้ของนักเขียน

ข้อตกลง

 1. ไม่เป็นบทความที่เรตเกินกว่า R มีสื่อลามก ไม่ว่าจะเป็นรูป, ข้อความ, หรือลิงค์ มีการบรรยายฉากร่วมเพศ มีคำหยาบคาย หรือเนื้อหาอื่นๆที่ไม่เหมาะสม
 2. ไม่เป็นบทความที่อ้างอิงและก่อความเสียหายต่อบุคคล หรือสถาบันใดๆ เช่น หรือมีเนื้อหาที่ยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 3. ไม่ใช่แฟนฟิคชั่น
 4. ไม่เป็นบทความที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมายประเทศไทย
 5. ไม่เป็นบทความที่ประกอบด้วยสื่อที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง และอื่นๆ เนื้อหานิยายและรูปหน้าปกที่เปิดรับเหรียญแรงใจจะต้องเป็นลิขสิทธิ์ของนักเขียนเองเท่านั้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์นักเขียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 6. เว็บไซต์ Bannniyay.com จะไม่รับผิดชอบหากนักเขียนนำลิงค์รูปประกอบมาใส่ในเนื้อหาเอง รูปเหล่านั้นก็ต้องเป็นลิขสิทธิ์ของนักเขียน ยกเว้นจะได้รับการอนุญาตให้ใช้เนื้อหาหรือรูปภาพตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์นักเขียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อบทลงโทษและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด (ทางเว็บไซต์แนะนำไม่ควรนำรูปมาลงในระบบติดเหรียญ)
 7. มีลิงค์ไปยังเนื้อหาที่เข้าข่ายข้อห้ามต่างๆ ที่ได้กล่าวมา
 8. นิยายที่เปิดรับเหรียญแรงใจ ต้องลงจนจบเรื่องเท่านั้น
 9. ห้ามลบและซ่อนเนื้อหา หรือพยายามกระทำการใดๆที่จะทำให้ผู้อ่านไม่สามารถอ่านนิยายเรื่องที่เคยเปิดรับเหรียญแรงใจแล้ว
 10. หากพบตอนที่ไม่มีเนื้อหา เพราะนักเขียนพยายามลบเนื้อหาโดยเจตนา ทางทีมงานขอสงวนลิขสิทธิ์ในการลบเรื่องออกจากเว็บไซต์และดำเนินคดีตามกฎหมาย
 11. หากนิยายที่เปิดรับเหรียญแรงใจ มีการละเมิดข้อตกลง เช่นการลงไม่จบเรื่องและอื่นๆ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการโอนส่วนแบ่งให้กับนักเขียนในเดือนนั้น
 12. เว็บไซต์ Bannniyay.com มีการดูแลระบบให้สามารถดำเนินการภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยปราศจากไวรัสและการรบกวนต่างๆ อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการะบบรับทราบว่า การสูญหาย การวิบัติ การจู่โจม ไวรัส การเจาะระบบ หรือการบุกรุกการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ จากบุคคลภายนอกโดยเจตนาเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการนั้น
 13. การซื้อ-ขายนิยายทำได้โดยการใช้ “เหรียญแรงใจ” ซึ่งเป็นระบบเงินภายในของ Bannniyay.com นักอ่านสามารถซื้อเหรียญแรงใจได้โดยการเติมเงินผ่านบัตรทรูมันนี่ และช่องทางอื่นๆที่จะเพิ่มขึ้นมาในอนาคต
 14. เว็บไซต์ Bannniyay.com นั่นคือ 100% จะเป็นรายได้ของนักเขียน เช่น ยอดเหรียญ 100 เหรียญจะเท่ากับ 1 บาท นักเขียนจะได้รับส่วนแบ่งเท่ากับ 1 บาท
 15. ระบบจะสรุปยอดขายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยเป็นยอดขายตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ และจะสรุปยอดทั้งหมดโอนให้เดือนต่อเดือนไม่มีขั้นต่ำ ในกรณีที่นักเขียนต้องการเปลี่ยนบัญชีรับเงิน นักเขียนจะต้องแจ้งมาทางอีเมล admin@bannniyay.com ภายใน 5 วัน ก่อนวันสุดท้ายของเดือน ไม่เช่นนั้นจะโอนตามข้อมูลเดิม
 16. ผู้ที่ให้เหรียญแรงใจจะสามารถอ่านนิยายตอนที่ถูกล็อคไว้ได้บนเว็บไซต์ www.bannniyay.com เท่านั้น โดยอาจมีการเพิ่มช่องทางอื่นๆในอนาคต