แคมเปญโปรโมชั่น

แคมเปญโปรโมชั่น
ลดนิยายติดเหรียญแต่รับเหรียญเท่าเดิม
ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561

ทางเวปจะจัดโปรโมชั่นให้นักอ่าน
โดยทางเวปจะลดเหรียญแรงใจในตอนนิยาย
ของนักเขียนที่ลงที่บ้านนิยาย
ทุกเรื่องของนักเขียนลง 30% เช่น นิยายติดเหรียญตอน...เป็นจำนวน 100 เหรียญ
นักอ่านจะจ่ายเพียง 70 เหรียญ ส่วนอีก 30 เหรียญ ที่ลดทางเวปจะเป็นผู้จ่ายให้
เท่ากับนักเขียนยังคงได้เหรียญเป็น 100 เหรียญเท่าจำนวนที่ติดเหรียญอยู่
(ตอนนิยายลงติดเหรียญไว้เท่าไหร่ยังคงรับเหรียญเท่าเดิม)
ซึ่งจะทำให้นิยายติดเหรียญของนักเขียน
มีผู้อ่านมากขึ้น
ซึ่งนักเขียนสามารถโปรโมทให้นักอ่าน
มาอ่านได้ราคา 70% แต่นักเขียน
ยังคงได้รับเหรียญเท่าเดิมปกติ
รวมถึงเรื่องทุกเรื่องที่ลงใหม่และที่ลงมาแล้ว

จะสมัครเป็นนักเขียนติดเหรียญ กรุณาสมัครเป็นนักเขียนกับทางเว็บไซต์ก่อนนะค่ะ

สมัครที่นี่