เสน่หาอาจารย์เรือง [18+]
ชื่อตอน
coin× 500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนจบ [ตอนล่าสุด]
0    0   

เรื่องของไสยศาสตร์เวทย์มนต์คาถาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลงนะหน้าทองน้ำมันพรายทำเสน่ห์ฝังรูปฝังรอย มันมีจริงเป็นไปได้หรือ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของคนสองประเภท ประเภทที่หนึ่งคือมิจฉาชีพหลอกลวงหากินบนความเชื่อของคน กับอีกประเภทที่เราเรียกว่า "เหยื่อ" เป็นพวกสมองกลวงทั้งหลายที่หลงงมงายไม่มีความคิดเชื่องมงายในสิ่งที่ไม่มีเหตุผล และที่สำคัญเป็นไอ้หน้าโง่ให้คนประเภทแรกหลอกลวงหาผลประโยชน์จากตน แต่ผลที่เกิดขึ้นมันไม่เพียงแต่เหยื่อเท่านั้นที่ได้ได้รับแต่มันขยายไปเดือดร้อนกับผู้ที่เกี่ยวข้องไปด้วย เรื่องราวจะเป็นอย่างไรและผลสรุปจุดจบจะเป็นแบบไหนติดตามอ่านกันได้เลยครับ


ชื่อตอน
ตอนที่ ๑
56    0   
ตอนที่ ๒
42    0   
ตอนที่ ๓
27    0   
ตอนที่ ๔
29    0   
ตอนที่ ๕
32    0   
coin×300 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนที่ ๖
5    0   
coin×300 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนที่ ๗
0    0   
coin×300 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนที่ ๘
0    0   
coin×300 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนที่ ๙
0    0   
coin×300 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนที่ ๑๐
0    0   
coin×300 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนที่ ๑๑
0    0   
coin×300 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนที่ ๑๒
0    0   
coin×300 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนที่ ๑๓
0    0   
coin×300 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนที่ ๑๔
0    0   
coin×300 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนที่ ๑๕
0    0   
coin×300 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนที่ ๑๖
0    0   
coin×300 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนที่ ๑๗
0    0   
coin×300 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนที่ ๑๘
0    0   
coin×300 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนที่ ๑๙
0    0   
coin×300 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนที่ ๒๐
0    0   
coin×300 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนที่ ๒๑
0    0   
coin×300 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนที่ ๒๒
0    0   
coin×300 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนที่ ๒๓
0    0   
coin×400 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนที่ ๒๔
0    0   
coin×400 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนที่ ๒๕
0    0   
coin×400 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนที่ ๒๖
0    0   
coin×400 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนที่ ๒๗
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนที่ ๒๘
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ ตอนจบ
0    0   

แสดงความคิดเห็น

emotion