ตานี
ชื่อตอน
coin× 500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 92 [ตอนล่าสุด]
0    0   

ความใคร่ที่ถูกพันธนาการ

ธนูลักษณ์ 

 

ภูมิใจเสนอ นิยายสีพื้นบ้านชนบท 

เคยขายเล่มละบาท แนวบ้านป่าภาษาเก่า ขวัญอ่อนอ่านได้ ขวัญแข็งอ่านดีความใคร่ ที่ถูกพันธนาการ ... จุดเริ่มต้นของชายคนหนึ่งที่จากบ้านมาไกลตั้งแต่เด็ก เขากลับบ้านอีกครั้งเมื่อถึงวัยเบญจเพส โดยที่เขาไม่รู้เลยว่ามีสิ่งหนึ่งเฝ้ารอเขาอยู่ ...

อันบทรัก ซาบซ่าน ปานใดเหมือน
ยากจะเลือน หลงรัก แล้วผลักไส
ลุ่มหลงอยู่ กลกาม งามสุดใจ
หลงคลั่งไคล้ เนื้อสาว เยาวมาลย์

ปลูกตานี เลี้ยงไม่ดี ตายยกบ้าน 
แม้นทำทาน หว่านผลบุญ หนุนไม่ขึ้น 
ครั้นรอดได้ ครายกังวล ผลไม่คืน 
ยากเป็นอื่น ตื่นเป็นซวย ม้วยยามนอน ... 

#ริจะคบนางตานีห้ามเท! ... 

นิยายมหากาพย์ตานี มีจำหน่ายในรูปแบบอีบุ๊คแล้ว จิ้มที่รูปได้เลยจ้า

นิยายไตรภาค แล้วคุณจะอิ่มเอม


ชื่อตอน
หมู่ที่ 1
15    0   
หมู่ที่ 2
19    0   
หมู่ที่ 3
16    0   
หมู่ที่ 4
31    0   
หมู่ที่ 5
31    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 6
6    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 7
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 8
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 9
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 10
0    0   
coin×100 หรือ coin × 1 หมู่ที่ 11
0    0   
coin×100 หรือ coin × 1 หมู่ที่ 12
0    0   
coin×200 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 13
0    0   
coin×300 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 14
0    0   
coin×400 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 15
0    0   
coin×100 หรือ coin × 1 หมู่ที่ 16
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 17
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 18
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 19
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 20
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 21
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 22
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 23
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 24
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 25
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 26
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 27
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 28
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 29
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 30
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 31
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 32
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 33
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 34
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ 35
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ 36
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 37
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 38
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 39
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 40
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 41
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 42
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 43
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 44
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 45
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 46
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 47
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 48
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 49
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 50
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 51
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 52
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 53
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 54
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 55
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 56
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 57
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 58
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 59
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 60
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 61
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 62
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 63
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 64
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 65
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 66
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 67
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 68
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 69
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 70
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 71
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 72
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 73
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 74
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 75
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 76
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 77
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 78
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 79
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 80
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 81
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 82
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 83
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมูที่ 84
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 85
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 86
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 87
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 88
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 89
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 90
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 91
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ หมู่ที่ 92
0    0   

แสดงความคิดเห็น

emotion