Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน

Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน

หมวดหมู่: นิยาย รักวัยรุ่น

(นิยายเรื่องนี้จบแล้ว)

156 / 1.3k    10 / 96    0
>
ชื่อตอน
coin× 500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 26 จบ [ตอนล่าสุด]
0    0   เรื่องราวใน ‘Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน’เกิดขึ้นจากประสบการณ์บางส่วนในชีวิตของตนเองและต้องการนำเสนอแง่มุมชีวิตวัยรุ่นที่ไม่ได้มีเพียงด้านเดียว แต่ในขณะเดียวอุปสรรคมากมายที่เข้ามาในชีวิตก็ทำให้เรารู้จักที่จะ ‘อดทน’ และหา ‘ทางออก’ ให้กับตัวเอง สิ่งเหล่านี้มันทำให้ฉันเรียนรู้ว่าปัญหาต่างๆ มีไว้เพื่อท้าทายเรา ตัวหนังสืออาจจะไม่สามารถส่งเสียงบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองได้ แต่ฉันก็เชื่อว่า ‘ความจริงใจ’ ที่มีในทุกตัวอักษรจะสื่อสารกับ ‘คุณ’ ได้.

 


ชื่อตอน
Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทนำ
23    0   
Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 1
20    0   
Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 2
28    0   
Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 3
14    0   
coin×100 หรือ coin × 1 Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 4
0    0   
coin×100 หรือ coin × 1 Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 5
0    0   
coin×100 หรือ coin × 1 Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 6
0    0   
coin×100 หรือ coin × 1 Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 7
0    0   
coin×100 หรือ coin × 1 Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 8
0    0   
coin×100 หรือ coin × 1 Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 9
0    0   
coin×100 หรือ coin × 1 Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 10
0    0   
coin×200 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 11
0    0   
coin×200 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 12
0    0   
coin×200 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 13
0    0   
coin×200 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 14
0    0   
coin×200 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 15
0    0   
coin×300 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 16
0    0   
coin×300 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 17
0    0   
coin×300 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 18
0    0   
coin×300 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 19
0    0   
coin×300 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 20
0    0   
coin×400 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 21
0    0   
coin×400 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 22
0    0   
coin×400 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 23
0    0   
coin×400 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 24
0    0   
coin×400 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 25
0    0   
coin×500 ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดได้ Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน บทที่ 26 จบ
0    0   

แสดงความคิดเห็น

emotion