ราชินีพิราบขาว

ราชินีพิราบขาว

ราคาปก: 69 บาท

ผู้แต่ง: เมษา

สำนักพิมพ์: จอยบุ๊คคลับ/ วาวบุ๊คคลับ

ประเภท: นิยายโรมานซ์


เขา...จาบารี บิน ทาริค ฮัสซิด ซีคแห่งเผ่าคัมซินผู้สง่างาม หน้าที่ของเขาและพ้องบริวาร คือ พิทักษ์เหรียญทองศักดิ์สิทธิ์ “อัลม์ฮา” แห่งนครโบราณเอาไว้ด้วยชีวิต แม้จะต้องปลอมตัวเป็นอาซิม คนงานขุคค้นเขาก็ยอม คำพยากรณ์กว่าสามพันปี ระบุไว้ว่า วันหนึ่งราชินีไคยา สุดที่รักของราเนเฟอร์ จะกลับชาติมาเกิดอีกครั้ง พร้อมด้วยนกพิราบขาว และเมื่อนางกลับมา ชีคแห่งคัมซินจะต้องแต่งงานกับนาง และมีนางเป็นภรรยาคนเดียว ปัญหาคือ นางกลับชาติมาเกิดเป็นใคร จาบารีจะหาผู้หญิงที่ไหนที่... “เกศาของนางปกคลุมด้วยแสงอาทิตย์สุกสว่างดุจทองคำบริสุทธิ์ที่สุด และบนร่างของนางผู้นั้นจะต้องมีรอยเครื่องหมายของนกพิราบขาว” ในขณะที่หัวใจเขาถูกแม่สาวเอลิซาเบธ ผู้มีผมสีทองขาวอร่ามตาครอบครองจนหมดสิ้นแล้วอย่างนี้.

ราชินีพิราบขาว
เมษา
www.mebmarket.com
เขา...จาบารี บิน ทาริค ฮัสซิด ซีคแห่งเผ่าคัมซินผู้สง่างาม หน้าที่ของเขาและพ้องบริวาร คือ พิทักษ์เหรียญทองศักดิ์สิทธิ์ “อัลม์ฮา” แห่งนครโบราณเอาไว้ด้วยชีวิต แม้จะต้องปลอมตัวเป็นอาซิม คนงานขุคค้นเขาก็ยอม คำพยากรณ์กว่าสามพันปี ระบุไว้ว่า วันหนึ่งราชินีไคยา สุดที่รักของราเนเฟอร์ จะกลับชาติมาเกิดอีกครั้ง พร้อมด้วยนกพิราบขาว และเมื่อนางกลับมา ชีคแห่งคัมซินจะต้องแต่งงานกับนาง และมีนางเป็นภรรยาคนเดียว ปัญหาคือ นางกลับชาติมาเกิดเป็นใคร จาบารีจะหาผู้หญิงที่ไหนที่... “เกศาของนางปกคลุมด้วยแสงอาทิตย์สุกสว่างดุจทองคำบริสุทธิ์ที่สุด และบนร่างของนางผู้นั้นจะต้องมีรอยเครื่องหมายของนกพิราบขาว” ในขณะที่หัวใจเขาถูกแม่สาวเอลิซาเบธ ผู้มีผมสีทองขาวอร่ามตาครอบครองจนหมดสิ้นแล้วอย่างนี้.