Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน

Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน

208    0

https://d30g5sg94n3gda.cloudfront.net/member/303/636224672987355134.jpg

เรื่องย่อ


เรื่องราวใน ‘Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน’เกิดขึ้นจากประสบการณ์บางส่วนในชีวิตของตนเองและต้องการนำเสนอแง่มุมชีวิตวัยรุ่นที่ไม่ได้มีเพียงด้านเดียว แต่ในขณะเดียวอุปสรรคมากมายที่เข้ามาในชีวิตก็ทำให้เรารู้จักที่จะ ‘อดทน’ และหา ‘ทางออก’ ให้กับตัวเอง สิ่งเหล่านี้มันทำให้ฉันเรียนรู้ว่าปัญหาต่างๆ มีไว้เพื่อท้าทายเรา ตัวหนังสืออาจจะไม่สามารถส่งเสียงบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองได้ แต่ฉันก็เชื่อว่า ‘ความจริงใจ’ ที่มีในทุกตัวอักษรจะสื่อสารกับ ‘คุณ’ ได้.

 

ชื่อ  Friend หนึ่งความหมายหัวใจเดียวกัน
ประเภท นิยาย
ผู้เขียน สายลมอิสระ
พิมพ์ครั้งที่แรก 2552    ษาริน พับลิชชิง (ในชื่อ “ทางแห่งฝัน วันแห่งรัก” นามปากกา “ย่าหยา”)
พิมพ์ครั้งที่สอง 2560    ธารจันทร์สำนักพิมพ์
จำนวน 355 หน้า

 


แสดงความคิดเห็น

emotion